W czasie dni wolnych i świątecznych stawka za opiekę jest większa.

  • 1 stycznia, 6 stycznia;
  • 3,4,5 kwietnia;
  • 1, 2, 3 maja;
  • 3 czerwca;
  • 15 sierpnia;
  • 1, 11 listopada;
  • 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 grudnia;