Regulamin usługi opieki nad zwierzętami

  1. Termin wizyty zapoznawczej rezerwujemy po zamówieniu usługi,
  2. W ciągu 72 godzin od opłacenia wizyty, z klientem kontaktuje się pracownik biura, ustalając termin spotkania z opiekunem dochodzącym, po tym kontaktuje się z klientem koordynator lub osoba która zajmuje się opieką,
  3. Podpisanie umowy odbywa się online lub offline, klucze odbierane są przy zapoznaniu,
  4. Opiekun kontaktuje się codziennie z klientem codziennie z informacją o zwierzęciu,
  5. Oddanie kluczy odbywa się w formie ustalonej z klientem (skrzynka, wycieraczka, dostarczenie do domu, odbiór na mieście)
  6. Termin odpowiedzi na reklamację to 30 dni, od jej złożenia,
  7. W przypadku abonamentu klient musi powiadomić firmę min. 7 dni przed opieką o potrzebie opieki nad zwierzęciem, w przypadku opiek świątecznych min. 14 dni.