Regulamin usługi opiek nad zwierzętami

  1. termin wizyty zapoznawczej rezerwujemy po zamówieniu usługi,
  2. w ciągu 72 godzin od opłacenia wizyty, z klientem kontaktuje się pracownik biura, ustalając termin spotkania z opiekunem dochodzącym, po tym kontaktuje się z klientem koordynator lub osoba która zajmuje się opieką,
  3. podpisanie umowy odbywa się online lub offline, klucze odbierane są przy zapoznaniu,
  4. opiekun kontaktuje się codziennie z klientem codziennie z informacją o zwierzęciu,
  5. oddanie kluczy odbywa się w formie ustalonej z klientem (skrzynka, wycieraczka, dostarczenie do domu, odbiór na mieście)
  6. termin odpowiedzi na reklamację to 30 dni, od jej złożenia,