Niniejszy dokument dotyczy następujących serwisów WWW administrowanych przez Kocie Porady Mieszko Eichelberger:

 • www.kocie-porady.pl,
 • www.psie-porady.pl,
 • www.petsiterzy.pl,
 • www.chronzwierzaka.pl,
 • www.mieszko-eichelberger.pl.
 • Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisów WWW

Kocie Porady Mieszko Eichelberger nie przetwarza danych osobowych niezarejestrowanych i niekontaktujących się bezpośrednio z administratorem użytkowników serwisów. W tym przypadku gromadzimy jedynie informacje dotyczące Waszej aktywności w serwisach, takie jak anonimowe ID użytkownika serwisu, informacje dotyczące urządzenia i logowania (tzw. logi systemowe, które zawierają takie dane jak data wizyty w serwisie, adres IP, z którego nawiązano kontakt z serwerem), czy też statystyki oglądalności serwisów. Informacje te uzyskujemy dzięki stosowanym plikom cookies (o których więcej na [link do Polityki cookies].

Gromadzimy następujące dane osobowe zarejestrowanych użytkowników i subskrybentów newsletterów:

 • e-mail,
 • IP,
 • [….].

Jeśli korzystanie z odpłatnych usług, takich jak dostęp do e-booków czy wirtualnych asystentów, wówczas gromadzimy następujące dane osobowe:

 • e-mail,
 • IP,
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres do rozliczeń,
 • numer rachunku bankowego.

W przypadku złożenia reklamacji są to:

 • e-mail,
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • inne dane osobowe, które udostępnicie nam z własnej inicjatywy.

Nasze usługi są kierowane do osób dorosłych. W konsekwencji nie przetwarzamy intencjonalnie danych osobowych dzieci.

Podanie przez Was danych osobowych jest warunkiem skorzystania z ww. usług i wykonania praw. Brak ich podania uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy lub np. nawiązanie kontaktu z nami.

 • W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Wasze dane osobowe na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) – w celu zawarcia i wykonania zawartych przez Was z nami umów,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, który stanowią: obsługa reklamacji, marketing bezpośredni naszych usług, kontakt z Wami, prowadzenie analityki korzystania przez z serwisów, jak również dbanie o bezpieczeństwo serwisów,
 • przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Odbiorcy danych osobowych

Aby świadczyć nasze usługi na odpowiednim poziomie, korzystamy z usług podwykonawców, którzy w szczególnych przypadkach mogą mieć dostęp do Waszych danych osobowych. Wówczas powierzamy lub udostępniamy im Wasze dane osobowe.

 • Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych przez nas umów z użytkownikami. Jeśli jednak jesteście zarejestrowanymi użytkownikami lub subskrybentami newslettera i zażądacie usunięcie Waszego konta – co do zasady przetwarzanie tych danych osobowych zakończy się w momencie usunięcia Waszego konta z naszych systemów.

 • Wasze uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Wam następujące uprawnienia:

1)  prawo żądania dostępu do dotyczących Was danych osobowych,

2)  prawo żądania sprostowania dotyczących Was danych osobowych,

3)  prawo żądania usunięcia dotyczących Was danych osobowych,

4)  prawo żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Was danych osobowych,

5)  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas dotyczących Was danych osobowych,

6)  prawo żądania przeniesienia dotyczących Was danych osobowych.

Żądania, o których mowa powyżej, prosimy kierować na adres […].

Przysługuje Wam również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejszy dokument dotyczy następujących serwisów WWW administrowanych przez Kocie Porady Mieszko Eichelberger:

 • www.kocie-porady.pl,
 • www.psie-porady.pl,
 • www.petsiterzy.pl,
 • www.chronzwierzaka.pl,
 • www.mieszko-eichelberger.pl.

W administrowanych przeze mnie serwisach wykorzystuję pliki cookie oraz inne podobne technologie. Dla uproszczenia wszystkie te skrypty dalej określam zbiorczo jako „pliki cookie”.

 • Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to nieznacznej wielkości informacje wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Składają się z szeregu liter i cyfr, w których ukryte są informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.

Wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać właśnie dzięki wykorzystaniu plików cookie.

 • Jakie pliki cookie wykorzystuję w swoich serwisach?

W swoich serwisach wykorzystuję sesyjne i stałe pliki cookie. 

Sesyjne pliki cookie to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. 

Stałe pliki cookie to te, dzięki którym korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze, ponieważ zapamiętują np. preferowaną przez Ciebie rozdzielczość przez dłuższy czas.  

W swoich serwisach wykorzystuję wyłącznie funkcjonalne i analityczne (sesyjne i stałe) pliki cookie, które z jednej strony umożliwiają zapewnienie funkcjonalności serwisów, z drugiej pozwalają mi dowiedzieć się w jaki sposób korzystacie z administrowanych przeze mnie stron. Ta wiedza pozwala mi usprawniać działanie serwisów. 

Żadne z ww. plików cookie nie umożliwiają mi zidentyfikowania poszczególnych użytkowników. Identyfikacja użytkownika jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu dodatkowych informacji, z jego inicjatywy, np. kiedy postanowicie się ze mną skontaktować. Wówczas przetwarzam Wasze dane osobowe na zasadach opisanych w Polityce prywatności [link]. 

 • Co jeszcze warto wiedzieć?

Pliki cookie są technologią, którą możecie samodzielnie zarządzać z poziomu swojej przeglądarki. Możecie zatem je zablokować czy usunąć. Wówczas jednak pewne elementy serwisów WWW mogą nie być w pełni funkcjonalne lub korzystanie z nich może być utrudnione i niewygodne.